Deltavip Güvenlik Hizmetleri - Organizasyon Güvenliği | Özel Güvenlik | Özel Güvenlik Şirketleri

TÜM SEKTÖRLERDE KALİTELİ GÜVENLİK HİZMETLERİ 

 

 

Ülkeler, artan terör olayları karşısında, dış tehlikelerden ülkelerini korumak kadar iç güvenliklerini sağlamaya da bir o kadar önem vermeye başlamışlardır. Bu durum iç güvenlik hizmetinde istihdam edileceklerin hem Ülkemizde de bu gerçekten hareketle özel güvenlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeler gündeme gelmiştir.

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun amacı devletin koruma ve kolluk hizmetlerine yardım etmek ve o boşluğu doldurmaktır. Bu hizmetler kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki hizmetlerdir. Bundan dolayı devlet; kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesini bir takım koşulların gerçekleştirilmesine bağlamış, buna ilişkin yasal düzenlemeler getirmiştir.

 

Deltavip Güvenlik Hizmetleri